Teade MTÜ Tallinna Golfiklubi üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

« Tagasi 02.06.2014

TEADE

 

MTÜ Tallinna Golfiklubi üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

Käesolevaga teatab Mittetulundusühing Tallinna Golfiklubi, registreeritud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas registrikoodi 80040226 all, asukohaga Niitvälja, Keila vald, Harjumaa 76624 liikmete üldkoosoleku kokkukutsumisest.

Mittetulundusühingu Tallinna Golfiklubi liikmete korraline üldkoosolek toimub 1.juulil 2014, algusega kell 17.00 Niitvälja Golfi klubihoones, Niitväljal, Keila vallas, Harjumaal.

 

Üldkoosoleku päevakorras on:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.

2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.

3. Volinike tagasikutsumine.

4. Volinike valimine.

5. Klubi toimismehhanismide ja toimkondade tutvustamine

6. Muud teemad (jagame infot Niitvälja Golfi tegemistest)

7. Koosoleku lõpetamine
Teil on võimalus oma esindatust delegeerida, volitused võib saata merle@niitvaljagolf.ee või võtta kaasa üldkoosolekule.

 

Ootame aktiivset osavõttu!