Muudatused HCP pidamisel ja golfireeglites

« Tagasi 19.04.2012

HCP pidamise õiguse annab Niitvälja Golfile Eesti Golfi Liit, kes ühtlasi sätestab kuidas peab HCP’d pidama ning millistel tingimustel. EGL omakorda saab juhtnöörid Euroopa Golfi Assotsatsioonilt ehk EGA’lt. 2011. aasta lõpus EGA poolt tulnud korralduste tõttu muutub sellest hooajast oluliselt HCP pidamise kord.

Järgnevalt anname ülevaate olulisematest tähelepanekutest, mida golfimängijad peavad 2012. aasta hooajal järgima.

  1. Kui osalete võistlustel, siis võistluste tulemused mõjutavad teie HCP’d, aga niivõrd keeruliselt, et teil ei ole võimalik enam ise võistlustulemuste põhjal oma uut HCP’d arvutada. Seda teeb 2012. aastast Golfboxi lisaprogramm. Puhvrite arvutamisel võetakse lisaks teie tulemusele arvesse kõigi teiste võistlejate tulemusi ja seetõttu võivad puhvrid muutuda. Näiteks mängides 34 puntki võib teie HCP hoopis langeda või mängides 37 punkti võib see jääda samaks. Teile tähendab see eelkõige kohustust pärast iga võistluse lõppu uurida Golfboxist (või küsides caddide käest) oma uus HCP. Eriti kui te lähete võistlema järgmisel päeval teise klubisse.
  2. Selleks, et muuta oma HCP’d väljaspool võistlusi, tuleb igal juhul oma mänguring caddiemasteris registreerida kui Extra Day Score ehk EDS. Kui te oma mänguringi selliselt enne ringi algust ei registreeri, siis teie ringi tulemus (ka väga hea tulemus) ei võimalda teil HCP’d langetada. Samas kui te EDSi registreerite, aga pärast kaarti sisse ei anna, siis tõuseb teie HCP automaatselt kas 0.1 või 0.2 pügalat (vastavalt, mis HCP grupis te parasjagu olete).
  3. Teistes klubides või välismaal mängides peab mängija registreerima oma EDS ringi Niitväljal enne avalöögi sooritamist, teatades sõnumi või e-mailiga caddiemasterisse järgmise info: Mängija nimi, väljak, kuupäev, stardiaeg. Pärast EDSi ringi mängimist tuleb oma kaart Niitväljale toimetada võimalikult kiiresti (aga mitte hiljem kui 2 nädala jooksul). Kaardi sisseandmata jätmisel tõuseb mängija HCP 0,1 võrra.
  4. Aktsepteerime ka Golfboxi kaudu sisestatud scorecarde, kuid need peavad olema läbi Golfboxi märkija poolt kinnitatud hiljemalt 2 nädala jooksul.
  5. Teistes klubides võistlemas käies muutub teie HCP automaatselt Golfboxi abil.

Kokkuvõtvalt öeldes, on muudatuste eesmärk muuta mängijate HCP rohkem nende hetketaset peegeldavaks kuivõrd nende potentsiaali näitavaks (nagu see toimib tänases süsteemis). Jääb üle ainult loota, et süsteem hakkab toimima ning täidab oma eesmärki, püüame kõik koos selle poole.

Iseenesest kõige lihtsam on endale võtta eesmärgiks iga mänguring EDS’na ära registreerida ja pärast kaart sisse tuua. Selliselt talitades peegeldub teie HCP kõige paremini teie hetkeseisu ja ka segadusi on vähem.

Ja lõpetuseks olgu mainitud, et 2012. hooajal muutuvad mõned golfireeglid. Lihtsamaks on tehtud võistlusel tii’le hilinejate elu, muudetud mõistet pallile suunavõtt ning karistusi, mis järgnevad palli liikumisele, kui need on ilmselgelt põhjustatud muust kui mängija enda tegevusest (nn. Harringtoni kaasus). Soovitame kõikidel tutvuda EGLi reeglite ja HCP toimkonna juht Heinu Klaasi ülevaatliku artikliga golfireeglite muudatustest, mille leiate SIIT.

Ilusat algavat golfiaastat ja jõudsat HCP langetamist soovides!