MTÜ Tallinna Golfiklubi erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

« Tagasi 01.07.2014

Käesolevaga teatab Mittetulundusühing Tallinna Golfiklubi, registreeritud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas registrikoodi 80040226 all, asukohaga Niitvälja, Keila vald, Harjumaa 76624 liikmete erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest.

Mittetulundusühingu Tallinna Golfiklubi liikmete erakorraline üldkoosolek toimub 8.juulil 2014, algusega kell 17.00 Niitvälja Golfi klubihoones, Niitväljal, Keila vallas, Harjumaal.

 Erakorralise üldkoosoleku päevakorras on:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.

2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.

3. Volinike tagasikutsumine.

4. Volinike valimine.

5. Klubi toimismehhanismide ja toimkondade tutvustamine

6. Muud teemad (jagame infot Niitvälja Golfi tegemistest)

7. Koosoleku lõpetamine
Teil on võimalus oma esindatust delegeerida, volitused võib saata merle@niitvaljagolf.ee või võtta kaasa üldkoosolekule.

Ootame aktiivset osavõttu!

01. juulil toimunud üldkoosoleku protokoll.