Kliendiküsitluse kokkuvõte

« Tagasi 02.02.2016

Oleme viimastel aastatel hooaja lõpus korraldanud kliendiküsitlusi võtmaks kokku oma tegevusi ja saamaks kõige vajalikumat tagasidet otse klientidelt. Teil, head golfisõbrad, võib küll tekkida mõte, et alles te meilt neid vastuseid saite ja juba mitmendat hooaega sarnastele küsimustele vastata on juba tüütu, ent siiski vajame tagasidet. Positiivsed vastused ja trendid võrreldes eelmiste aastatega innustavad meie meeskonda ja näitavad, et saab küll paremini! 2015. aastal oli vastajaid 140 ja saime oma tegemistele nii rõõmsaks tegevat kiitust kui ka kriipivat kriitikat.

Hästi tehtud!

 • Klubi üldise atmosfääri ja õhustiku hindas väga heaks 49% vastanutest – eelmisel aastal oli see näitaja 38%.
 • Väga heaks hindas pro’de töö 55% (eelmisel aastal 47%), greenkeeping’u töö 53% (eelmisel aastal 31%) vastanutest.
 • Üle 90% vastanutest hindas lastetreeningute taset ja läbimõeldust ning pro’de professionaalsust lastega töötamisel heaks või väga heaks.
 • Meie pro’de professionaalsus sai viiepallisüsteemis keskmiseks hindeks 4,5 ehk viie miinuse.
 • 86% vastanutest plaanib uueks hooajaks meie juures mänguõiguse soetada ja 11% vastanutest plaanib mängida green fee’ga.
 • Uus klubihoone on armastatud – vastanutel seostub see avaruse, stiilsuse ja funktsionaalsusega!
 • Meie mängijad armastavad ka teisi väljakuid – 33% vastanutest mängis teistel väljakutel rohkem kui 20 golfiringi!
 • Veerand vastanutest tõi Niitväljale vähemalt ühe mänguõigusega mängija ja ühe Rohelise Raja läbinud mängija.
 • Üle 80% vastanutest pidas meie väljaku (avatiide, griinide, fairway’de, harjutusalade ja üldise haljastuse)  kvalititeeti väga heaks või heaks.
 • Kui griinide heakord sai aasta tagasi viiepallisüsteemis hindeks 3,7, siis tänavu oli tulemuseks väga hea 4,3.
 • Pisut üle 90% hindas meie kodulehe ja meilivahetuse kvaliteedi heaks või väga heaks.
 • Hooaja kõige ägedamaks võistluseks valiti Niitvälja karikas, teisele kohale tulid klubi meistrivõistlused ja kolmandaks Mizuno tuur koos finaalvõistlusega, hea üllatusena jõudis neljandale kohale naiste Sõbrannade sari.

Püüame veel

 • Bunkrite kvaliteedi hindas rahuldavaks 33%, väga halvaks 5% ning heaks ja väga heaks 52% vastanutest.
 • Marshal’ide töö hindas rahuldavaks või halvaks 40% vastanutest, väga heaks 15% ja heaks 41%.
 • 19% vastanutest ei ole kedagi golfi juurde kutsunud ja 39% on kutsunud golfi juurde sõpru ja pereliikmeid, ent tulutult.
 • Mitu vastajat leidis, et range’i murutii ei vasta üldisele heale kvaliteedile, pallimasina töökord vajab parandamist ning paviljoni avamine ja toidu kättesaadavus sealt on pigem ettearvamatud.
 • Pro Shopi kaubavaliku, brändide kättesaadavuse ja klienditeenindaja professionaalsuse keskmine hinne oli viiepallisüsteemis 3,4 ehk püüame veel.
 • Restorani teeninduse, menüü, toidu kvaliteedi ja hinnaklassi keskmiseks tuli viiepallisüsteemis 3,5 – soovime, et keskmine rahulolu tulemus liiguks väga hea kategooriasse.
 • Võistluskorralduse keskmine hinne viiepallisüsteemis oli 3,9, mis on täpselt sama tulemus aastatagusega. Hindamisel arvestati võistlusjuhendeid, üldist korraldust, kohtunike tööd, osavõtutasusid, toitlustust, auhindu, fotosid ja võistluskalendrit tervikuna.
 • 34% vastanutest ei kasuta Facebooki infokanalina ehk püüame jälgida, et Facebookis kuvatud oluline info jõuaks ka kodulehele ja infokirjadesse.

Meid rõõmustab, et palvele nimetada kolm märksõna, mis meenuvad teile eelmisest hooajast, saime toredaid vastuseid – eelkõige meenus muidugi uus ja mõnus klubihoone, siis kehvapoolne ilm ning heas korras väljak, aga rõõmustas, et ära märgiti ka abikaasaga koos veedetud aeg, uued toredad sõbrad, esimene golfihooeg elus, paindlik mänguõigus, Sõbrannade sari ehk kumama jäid positiivsed elamused, mis ongi meie tegevuse eesmärk! Saime ka mitmeid häid ideid, mida saame ilmselt uuel aastal realiseerida, ja loodame, et need tekitavad ettepanekute esitajatele toredat äratundmis- ning teistele mängijatele avastamisrõõmu.

Aitäh kõikidele vastajatele, vastustega küsimustele teenisite korvitäie range’i-palle!