Kliendiküsitluse kokkuvõte 2014

« Tagasi 29.01.2015

Möödunud aasta detsembris palusime traditsiooniliselt Niitvälja mängijate käest tagasisidet lõppenud hooajale ja Niitvälja tegemistele. Oli väga meeldiv saada 226 vastust. Vastajatest 62% olid mänguõigusega mängijad, 16% Rohelise Rajal käinud, 10% meil green fee‘dega mänginud ja ülejäänud muud moodi meiega seotud (mittemängivad aktsionärid või klubiliikmed).

Küsimused on igal aastal sarnased, et saaksime võrrelda aastate lõikes trende ning suhtumise ja rahulolu muutusi. Oleme väga tänulikud kõikidele vastanutele ja eriti neile, kes võtsid vaevaks lisaks küsimustele vastamisele ka omalt poolt kommentaare lisada. Püüame järgnevate nädalate jooksul kõigi meile sisendit andnud mängijatega suhelda ja teada anda, mida ja kuidas nende arvamustega peale hakatakse.

Esimene teema, mis sai küsitlusega kinnitust, oli meie mängijate aktiivsus uute golfimängijate ala juurde toomisel. 20% vastanutest tõi kellegi uue mängima kogu hooajaks ja 30% vastanutest tõi kellegi Rohelisele Rajale. Samas tegi 46% mängijaid selleks jõupingutusi, aga tulemusetult (sama näitaja oli möödunud aastal 30%). Mõtleme, kas saame teile kuidagi abiks olla, ja soovime ala propageerimisel igati jõudu.

Niitvälja meeskonna panusest hinnati kõige suurema rahuloluga caddiemaster‘ite tööd, hindele 4,5. Administratsiooni, PROde ja greenkeeping‘u tööd ning üldist õhustikku hinnati hindele 4. Probleemseim oli seis marshall‘ite tööga, millega rahulolu on võrreldes mõne aasta tagusega küll oluliselt suurenenud, aga vähenenud 2013. aastaga võrreldes. Keskmine hinne tuli küll 3,75, kuid 30% mängijatest peab seda kõigest rahuldavaks või veel halvemaks. See on kindlasti teema, millega talve jooksul tegeleme. Huvitav oli asjaolu, et PROde tööd ei osanud hinnata ligi veerand mängijatest (ning 55% mängijatest ei osanud hinnata eratunde) – hea mõttekoht meie uuele head PRO-le Paulile, kuidas mängijad PROdest rohkem kasu saaksid.

Olulisematest soodustustest mängijatele toodi tähtsaimana välja klubiliikmetele reserveeritud mänguajad, (kavatseme ka 2015. aastal väga hoolega jälgida, et nendesse aegadesse ei broneeritakse green fee-mängijate gruppe) ja teisel kohal žetoonide soodustust. Keskmiselt oluliseks peeti soodustust restoranis ning vähe oluliseks PRO-shopi soodustusi ja peresoodustusi, viimased ei ole ka paljudele selged – viga, mida püüame 2015. aastal kindlasti parandada.

Väljaku heakord sai üldjoontes sarnase hinnangu 2013. aasta omaga. Enamik keskmisi on 4 kandis ja see ei ole Niitvälja mõistes piisavalt hea. Eriliselt tahame uuel aastal tähelepanu pöörata oma griinidele ja sellega seoses läheme algaval hooajal üle uuele griinide toitumisprogrammile koostöös Briti firmaga Symbio, kes teenindab mitmeid Openi väljakuid ning kellel on palju kliente Soome ja Rootsi tippväljakute hulgas. Kõige problemaatilisem on seis selgelt bunkritega, mida peab halvaks või väga halvaks pea 30% mängijatest ja mille keskmine hinne on 3. Õnneks on siin juba töö käimas ja täpsemalt saate lugeda väljakuarhitekti Peter Chamberlaini plaani bunkrite renoveerimiseks siit. Me ei saa siinkohal lubada, et bunkrite probleem saab 2015. aastal täies mahus lahendatud, aga teeme kõik, mis suudame, olukorra parandamiseks.

Võistluste blokis uurisime, mis tüüpi võistlusi mängitakse, mida peetakse parimateks ja kuidas ollakse rahul korraldusega. Üldiselt võib öelda, et võistluskorraldust ja juhendeid ning kohtunike tööd hinnati kõrgelt – hinnangu andnutest 90–95% pidas neid heaks või väga heaks. Samas 25% ei osanud hinnangut anda. Võistluste auhindu, toitlustust, fotosid ja võistluskalendrit tervikuna hindas positiivselt 80% vastanutest. Vaadates võistlustel osalemist, kinnitab küsitlus sama, mida näitab meie tehtud võistluste statistika – pea 50% meie mängijatest ei võistle üldse. Täpsemalt 49% vastanutest ei osale klubivõistlustel, 59% vastanutest ei osale sportlikel võistlustel, 41% sponsorvõistlustel ja 53% sarjades. Ja lõpuks olgu siis välja toodud meie võistluste esikolmik eelmisel aastal. Esimese koha sai ülekaalukalt Niitvälja Karikas by Mandatum Life, auväärse teise positsiooni haaras Cramo Cup ja kolmandale kohale tulid Niitvälja Golfiklubi meistrivõistlused, millele pakkus väga tihedat konkurentsi GSK Invitational.

Järgmises blokis uurisime mängijate rahulolu restorani ja PRO-shopiga. Peab tunnistama, et ülemäära suur see ei ole – väga heaks või heaks peab restorani eri hinnatud kriteerumite lõikes (teenindus, kvaliteet, menüüvalik) 60% mängijatest. Hinnataset peab heaks või väga heaks ainult veerand mängijatest. Positiivse poole pealt on hinnang toidu kvaliteedile ja menüü valikule sujuvalt igal aastal paremuse poole liikunud. Nii restoran kui ka PRO-Shop saavad uuel aastal uued ja põhjalikult planeeritud ruumid, mis loodetavasti tõstavad mõlema teenusega rahulolu .

Viimaseks uurisime meie infokandjate kvaliteeti ja kasutamise sagedust ning üllatusi siit ei tulnud. Olulisemad kanalid on veebilehekülg ja infokirjad ning nende sisuga ollakse rahul,väga heaks või heaks valis need 85–90% vastanutest. Oluliste kanalite nimekirja saab täna juba kanda ka GolfBoxi, mida kasutab regulaarselt 85% vastanutest ja mänguõigusega mängijatest koguni 97% vastanutest. Uues klubihoones püüame parandada infotahvlite ja muu abil info klubimängijateni jõudmist veelgi, olgu selleks siis edetabelid, toimuvad võistlused, aktiivsed pakkumised või muud põnevat.

Kõiki vastanuid ootab kevadel caddiemaster‘is korvitäis palle. Loosi finaali jõudsid Mehis Soomre, Agnes Maripuu, Svetlana Shilenok ja Rasmus Kivila, kes kõik võitsid meie logokaustiku ja korvitäie harjutuspalle.Peaauhinna ehk Ryder Cupi tuuri baggie Niitvälja logoga võitis Rasmus Kivila. Videot loosimisest võid vaadata siit. Veel kord aitäh kõigile vastajatele, teie tagasiside aitab Niitväljat paremaks muuta!