Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

« Tagasi 23.05.2012

Aktsiaselts Eesti Golfikeskus, registrikood 10095562, aadress Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa, Eesti Vabariik, kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 14. juunil 2012.a. algusega kell 16:00 AS Eesti Golfikeskus klubihoones aadressil Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa, Eesti Vabariik.
Osalejate registreerimine algab kell 15:30.
Üldkoosoleku päevakord:
1.    2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
Otsuse ettepanek: Kinnitada 2011.a. majandusaasta aruanne.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 13.06.2012.a. kell 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressile: AS Eesti Golfikeskus Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.
Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Osalemisel palume esitada:
* füüsilisest isikul aktsionäril – isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka  volikiri;  * juriidilisest isikust aktsionäri esindajal – koopia kehtivast registrikaardist või muust õigusvõimet tõendavast dokumendist ja isikut tõendav dokument. Volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.   Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Eesti Golfikeskus 2011.a. majandusaasta aruandega AS Eesti Golfikeskuse klubihoones aadressil Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa, Eesti Vabariik.
AS Eesti Golfikeskus juhatus